Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường thpt tỉnh khánh hòa 2012

Tradiemthi.net - Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường thpt tỉnh khánh hòa 2012

Dưới đây là thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 các trường thpt trên địa bàn tỉnh khánh hòa năm 2012

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2012

Căn cứ vào Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBNB ngày 29/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sửa đổi Điểm c Khoản 5.1 Mục 5 Phần I và Phần IV của Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trường bổ túc trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
Theo công văn số 493/SGDĐT-KT&KĐ ngày 25/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013; và theo kết quả của Hội đồng chấm thi, nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013 của các trường THPT công lập trên toàn tỉnh như sau:
I. Các trường tuyển theo hình thức thi tuyển

Số

TT

Trường THPT

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Hà Huy Tập

17,40

Có 28 HS trúng tuyển NV2 qua HHTập với mức điểm từ 24,70 trở lên.

2

Lý Tự Trọng

28,00

3

Nguyễn Văn Trỗi

25,10

4

Hoàng Văn Thụ

18,00

Có 39 HS trúng tuyển NV2 qua HVThụ với mức điểm từ 24,80 trở lên.
II. Các trường tuyển theo hình thức xét tuyển

Số

TT

Trường THPT

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Khánh Sơn

27,50

 

2

Phan Bội Châu

34,50

3

Trần Hưng Đạo

28,00

Có 29 HS trúng tuyển NV2 qua THĐạo với mức điểm từ 31,00 trở lên.

4

Ngô Gia Tự

32,50

5

Trần Bình Trọng

26,50

Chuyển 26 HS đăng ký NV1 vào Nguyễn Huệ có NV2 qua TBTrọng với mức điểm từ 37,00 trở lên.

6

Nguyễn Huệ

26,50

Trừ  26 HS đăng ký NV1 vào Nguyễn Huệ có NV2 đã chuyển qua TBTrọng với mức điểm từ 37,00 trở lên.

7

Đoàn Thị Điểm

27,00

8

Lạc Long Quân

26,50

 

9

Nguyễn Thái Học

25,50

Có 25 HS trúng tuyển NV2 qua NTHọc với mức điểm từ 32,00 trở lên.

10

Hoàng Hoa Thám

33,00

11

Nguyễn Trãi

30,50

 

12

Tôn Đức Thắng

26,00

 Có 44 HS trúng tuyển NV2 qua TĐThắng với mức điểm từ 32,00 trở lên.

13

Nguyễn Chí Thanh

29,50

Có 03 HS trúng tuyển NV2 qua NCThanh với mức điểm từ 32,50 trở lên.

14

Trần Cao Vân

33,50

 

15

Trần Quý Cáp

25,50

 

16

Huỳnh Thúc Kháng

28,50

Chuyển 16 HS đăng ký NV1 vào các trường TVƠn, NTMKhai có NV2 qua HTKháng với mức điểm từ 37,50 trở lên.

17

Lê Hồng Phong

26,50

Có 30 HS trúng tuyển NV2 qua LHPhong với mức điểm từ 29,50 trở lên.

18

Nguyễn T Minh Khai

30,00

Trừ  01 HS đăng ký NV1 vào NTMKhai có NV2 đã chuyển qua HTKháng với mức điểm từ 37,50 trở lên.

19

Tô Văn Ơn

25,50

Trừ  15 HS đăng ký NV1 vào TVƠn có NV2 đã chuyển qua HTKháng với mức điểm từ 37,50 trở lên.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại đơn vị mình để học sinh và phụ huynh học sinh biết./.
 
Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC        
-          Như trên;
-          Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
-          Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)                                    (Đã ký tên và đóng dấu)
-          Thường trực UBND tỉnh; (để báo cáo)
-          Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; (để báo cáo)
-         Lưu : VT, KT&KĐ.                                                                           Lê Tuấn Tứ

5 1429
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái