Mã ngành

Theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo,  từ năm 2012 tất cả các trường đại học, cao đẳng trên cả nước phải tuân theo mã ngành mới, các trường đào tạo ngành giống phải có mã giống nhau. Mã ngành mới sẽ bao gồm 1 chữ và 6 số thay vì 2-3 số như trước đây. 


Xem mã các trường đại học, cao đẳng trong cả nước bấm đây

   Hệ cao đẳng    Hệ đại học

Mã ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên ngành
       
  Khoa giáo dục   Khoa giáo dục
    D140101 Giáo dục học
    D140114 Quản lý giáo dục
  Đào tạo giáo viên   Đào tạo giáo viên
C140201 Giáo dục mầm non D140201 Giáo dục mầm non
C140202 Giáo dục tiểu học D140202 Giáo dục tiểu học
C140203 Giáo dục đặc biệt D140203 Giáo dục đặc biệt
C140204 Giáo dục công dân D140204 Giáo dục công dân
    D140205 Giáo dục chính Trị
C140206 Giáo dục thể chất D140206 Giáo dục thể chất
C140207 Huấn luyện thể thao D140207 Huấn luyện thể thao
C140208 Giáo dục quốc phòng an ninh D140208 Giáo dục quốc phòng an ninh
C140209 Sư phạm toán học D140209 Sư phạm toán học
C140210 Sư phạm tin học D140210 Sư phạm tin học
C140211 Sư phạm vật lý D140211 Sư phạm vật lý
C140212 Sư phạm hóa học D140212 Sư phạm hóa học
C140213 Sư phạm sinh học D140213 Sư phạm sinh học
C140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp D140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
C140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
C140216 Sư phạm kinh tế gia đình    
C140217 Sư phạm ngữ văn D140217 Sư phạm ngữ văn
C140218 Sư phạm lịch sử D140218 Sư phạm lịch sử
C140219 Sư phạm địa lý D140219 Sư phạm địa lý
C140221 Sư phạm âm nhạc D140221 Sư phạm âm nhạc
C140222 Sư phạm mỹ thuật D140222 Sư phạm mỹ thuật
    D140225 Sư phạm tiếng Jrai
    D140226 Sư phạm tiếng Khme
    D140227 Sư phạm tiếng H’mong
    D140228 Sư phạm tiếng Chăm
C140231 Sư phạm tiếng Anh D140231 Sư phạm tiếng Anh
    D140232 Sư phạm tiếng Nga
    D140233 Sư phạm tiếng Pháp
    D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc
    D140235 Sư phạm tiếng Đức
    D140236 Sư phạm tiếng Nhật
  Nghệ thuật   Nghệ thuật
  Mỹ thuật   Mỹ thuật
    D210101 Lý luật lịch sử và phê bình mỹ thuật
       
C210103 Hội họa D210103 Hội họa
C210104 Đồ họa 210104 Đồ họa
C210405 Điêu khắc D210405 Điêu khắc
C210107 Gốm D210107 Gốm
  Nghệ thuật trình diễn   Nghệ thuật trình diễn
    D210201 Âm nhạc học
210203 Sáng tác âm nhạc D210203 Sáng tác âm nhạc
C210204 Chỉ huy âm nhạc D210204 Chỉ huy âm nhạc
C210205 Thanh nhạc D210205 Thanh nhạc
C210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây D210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây
C210208 Piano D210208 Piano
C210209 Nhạc Jazz D210209 Nhạc Jazz
C210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống D210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
    D210221 Lý luận và phê bình sân khấu
    D210225 Biên kịch sân khấu
C210226 Diễn viên sân khấu kịch hát D210226 Diễn viên sân khấu kịch hát
C210227 Đạo diễn sân khấu D210227 Đạo diễn sân khấu
    D210231 Lý luận và phê bình điện ảnh- truyền hình
    D210233 Biên kịch điện ảnh truyền hình
C210234 Diễn viên kịch- điện ảnh D210234 Diễn viên kịch- điện ảnh
    D210235 Đạo diễn điện ảnh- truyền hình
C210236 Quay phim D210236 Quay phim
    D210241 Lý luận phê bình múa
C210242 Diễn viên múa D210242 Diễn viên múa
C210243 Biên đạo múa D210243 Biên đạo múa
C210244 Huấn luyện múa D210244 Huấn luyện múa
  Nghệ thuật nghe nhìn   Nghệ thuật nghe nhìn
C210301 Nhiếp ảnh D210301 Nhiếp ảnh
C210302 Công nghệ điện ảnh- truyền hình D210302 Công nghệ điện ảnh- truyền hình
C210203 Thiết kế âm thanh ánh sáng D210203 Thiết kế âm thanh ánh sáng
  Mỹ thuật ứng dụng   Mỹ thuật ứng dụng
C210402 Thiết kế công nghiệp D210402 Thiết kế công nghiệp
C210403 Thiết kế đồ họa D210403 Thiết kế đồ họa
C210404 Thiết kế thời trang D210404 Thiết kế thời trang
C210405 Thiết kế nội thất D210405 Thiết kế nội thất
C210406 Thiết kế mỹ thuật- sân khấu điện ảnh D210406 Thiết kế mỹ thuật- sân khấu điện ảnh
  Nhân văn   Nhân văn
  Ngôn ngữ và văn hóa việt nam   Ngôn ngữ và văn hóa việt nam
C220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam D220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
    D220104 Hán Nôm
    D220105 Ngôn ngữ Jrai
    D220106 Ngôn ngữ Khme
    D220107 Ngôn ngữ H’mong
    D220108 Ngôn ngữ Chăm
    D220110 Sáng tác văn học
C220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
C220113 Việt Nam học D220113 Việt Nam học
  Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài   Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài
C220201 Ngôn ngữ anh D220201 Ngôn ngữ anh
    D220202 Ngôn ngữ Nga
C220203 Ngôn ngữ Pháp D220203 Ngôn ngữ Pháp
C220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
    D220205 Ngôn ngữ Đức
    D220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha
    D220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
    D220208 Ngôn ngữ Italia
C220209 Ngôn ngữ Nhật D220209 Ngôn ngữ Nhật
    D220210 Ngôn ngữ hà Quốc
    D220211 Ngôn ngữ Ả Rập
    D220212 Quốc tế học
    D220213 Đông phương học
    D220214 Đông Nam Á học
    D220215 Trung Quốc học
    D220216 Nhật bản học
    D220217 Hàn Quốc học
    D220218 Khu vực Thái Bình Dương học
  Nhân văn khác   Nhân văn khác
    D220301 Triết học
    D220310 Lịch sử
    D220320 Ngôn ngữ học
    D220330 Văn học
    D220340 Văn hóa học
C220342 Quản lý văn hóa D220342 Quản lý văn hóa
C220343 Quản lý thể dục thể thao D220343 Quản lý thể dục thể thao
      Khoa học xã hội và hành vi
      Kinh tế học
    D310101 Kinh tế
    D310106 Kinh tế quốc tế
      Khoa học chính Trị
    D310201 Chính Trị học
    D310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
    D310205 Quản lý nhà nước
    D310206 Quan hệ quốc tế
      Xã hội học và nhân học
    D310301 Xã hội học
    D310302 Nhân học
      Tâm lý học
    D310401 Tâm lý học
    D310403 Tâm lý học giáo dục
      Địa lý học
    D310501 Địa lý học
    D310502 Bản đồ học
  Báo chí và thông tin   Báo chí và thông tin
  Báo chí và truyền thông   Báo chí và truyền thông
C320101 Báo chí D320101 Báo chí
C320104 Truyền thông đa phương tiện D320104 Truyền thông đa phương tiện
C340406 Công nghệ truyền thông D340406 Công nghệ truyền thông
    D360708 Quan hệ công chúng
  Thông tin thư viện   Thông tin thư viện
    D320201 Thông tin học
C320202 Khoa học thư viện D320202 Khoa học thư viện
  Văn thư- Lưu trữ- Bảo tàng   Văn thư- Lưu trữ- Bảo tàng
C320303 Lưu Trữ học D320303 Lưu Trữ học
C320305 Bảo tàng học D320305 Bảo tàng học
  Xuất bản phát hành   Xuất bản phát hành
    D320401 Xuất bản
C320402 Kinh doanh xuất bản phẩm D320402 Kinh doanh xuất bản phẩm
  Kinh doanh và quản lý   Kinh doanh và quản lý
  Kinh doanh   Kinh doanh
C340101 Quản trị kinh doanh D340101 Quản trị kinh doanh
C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
C340107 Quản trị khách sạn D340107 Quản trị khách sạn
C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
C340115 Marketing D340115 Marketing
    D340116 Bất động sản
    D340120 Kinh doanh quốc tế
C340121 Kinh doanh thương mại D340121 Kinh doanh thương mại
  Tài chính- ngân hàng- bảo hiểm   Tài chính- ngân hàng- bảo hiểm
C340201 Tài chính- Ngân hàng D340201 Tài chính- Ngân hàng
C340202 Bảo hiểm D340202 Bảo hiểm
  Kế toán- Kiểm toán   Kế toán- Kiểm toán
C340301 Kế toán D340301 Kế toán
C340302 Kiểm toán D340302 Kiểm toán
  Quản trị- Quản lý   Quản trị- Quản lý
    D340401 Khoa học quản lý
C340404 Quản Trị nhân lực D340404 Quản trị nhân lực
C340405 Hệ thống thông tin quản lý D340405 Hệ thống thông tin quản lý
C340406 Quản trị văn phòng D340406 Quản trị văn phòng
C340407 Thư ký văn phòng    
  Pháp luật   Pháp luật
  Luật   Luật
    D380101 Luật
    D380107 Luật kinh tế
    D380108 Luật quốc tế
  Dịch vụ pháp lý    
C380201 Dịch vụ pháp lý    
  Khoa học sự sống   Khoa học sự sống
      Sinh học
    D420101 Sinh học
  Sinh học ứng dụng   Sinh học ứng dụng
C420201 Công nghệ sinh học D420201 Công nghệ sinh học
C420202 Kỹ thuật sinh học D420202 Kỹ thuật sinh học
C420203 Sinh học ứng dụng D420203 Sinh học ứng dụng
  Khoa học tự nhiên   Khoa học tự nhiên
      Khoa học vật chất
    D440101 Thiên văn học
    D440102 Vật lý học
    D440112 Hóa học
    D430122 Khoa học vật liệu
  Khoa học trái đất   Khoa học trái đất
    D440201 Địa chất học
    D440217 Địa lý tự nhiên
C440221 Khí tượng học D440221 Khí tượng học
C440224 Thủy văn D440224 Thủy văn
    D440228 Hải dương học
    D440301 Khoa học môi trường
    D440306 Khoa học đất
  Toán và thống kê   Toán và thống kê
      Toán học
    D460101 Toán học
    D460112 Toán ứng dụng
    D460115 Toán cơ
  Thống kê   Thống kê
C460201 Thống kê D460201 Thống kê
  Máy tính và công nghệ thông tin   Máy tính và công nghệ thông tin
C480101 Khoa học máy tính D480101 Khoa học máy tính
C480102 Truyền thông và mạng máy tính D480102 Truyền thông và mạng máy tính
    D480103 Kỹ thuật phần mềm
C480104 Hệ thống thông tin D480104 Hệ thống thông tin
C480201 Công nghệ thông tin D480201 Công nghệ thông tin
C480202 Tin học ứng dụng    
  Công nghệ kỹ thuật   Công nghệ kỹ thuật
  Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng   Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông D510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông
C510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng D510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
  Công nghệ kỹ thuật cơ khí   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C510202 Công nghệ chế tạo máy D510202 Công nghệ chế tạo máy
C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô
C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
    D510210 Công thôn
  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động
C510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính D510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính
  Công nghệ hóa học, vật liệu luyện kim và môi trường   Công nghệ hóa học, vật liệu luyện kim và môi trường
C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học
C510402 Công nghệ vật liệu D510402 Công nghệ vật liệu
C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước    
C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
  Công nghệ sản xuất    
C510501 Công nghệ in    
C510503 Công nghệ hàn    
  Bảo dưỡng công nghiệp    
C510601 Quản lý công nghiệp D510601 Quản lý công nghiệp
    D510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
    D510603 Kỹ thuật công nghiệp
    D510604 Kinh tế công nghiệp
  Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và Trắc địa    
C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất    
C515902 Công nghệ kỹ thuật Trắc địa    
  Công nghệ kỹ thuật mỏ    
C511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ    
C511002 Công nghệ truyền khoáng    
      Kỹ thuật
      Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
    D520101 Cơ kỹ thuật
    D520103 Kỹ thuật cơ khí
    D520114 Kỹ thuật cơ- Điện tử
    D520115 Kỹ thuật nhiệt
    D520120 Kỹ thuật hàng không
    D520122 Kỹ thuật tàu thủy
      Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
    D520201 Kỹ thuật điện, điện tử
    D520207 Kỹ thuật điện tử truyền thông
    D520212 Kỹ thuật y sinh
    D520214 Kỹ thuật máy tính
    D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
      Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
    D520301 Kỹ thuật hóa học
    D520309 Kỹ thuật vật liệu
    D520310 Kỹ thuật vật liệu kim loại
    D520320 Kỹ thuật mội trường
      Vật lý kỹ thuật
    D520401 Vật lỹ kỹ thuật
    D520402 Kỹ thuật hạt nhân
      Kỹ thuật địa chất, địa vật lý, Trắc địa
    D520501 Kỹ thuật địa chất
    D520502 Kỹ thuật địa vật lý
    D520503 Kỹ thuật trắc địa- Bản đồ
    D520504 Kỹ thuật biển
    D520601 Kỹ thuật mỏ
    D520604 Kỹ thuật dầu khí
    D520607 Kỹ thuật truyền khoáng
  Sản xuất và chế biến   Sản xuất và chế biến
  Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống   Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
C540101 Công nghệ thực phẩm D540101 Công nghệ thực phẩm
C540104 Công nghệ sau thu hoạch D540104 Công nghệ sau thu hoạch
C540105 Công nghệ chế biến thủy sản D540105 Công nghệ chế biến thủy sản
  Sản xuất chế biến sợi, vải,giày, da   Sản xuất chế biến sợi, vải,giày, da
    D540201 Kỹ thuật dệt
C540202 Công nghệ sợi, dệt D540202 Công nghệ sợi, dệt
C540204 Công nghệ may D540204 Công nghệ may
C540206 Công nghệ da giày D540206 Công nghệ da giày
  Sản xuất chế biến khác   Sản xuất chế biến khác
C540301 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 Công nghệ chế biến lâm sản
       
  Kiến trúc và xây dựng   Kiến trúc và xây dựng
      Kiến trúc và quy hoạch
    D580102 Kiến trúc
    D580105 Quy hoạch vùng và đô thị
    D580110 Kiến trúc cảnh quan
      Xây dựng
    D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng
    D580203 Kỹ thuật công trình biển
    D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
    D580208 Kỹ thuật xây dựng
    D580210 Địa kỹ thuật xây dựng
    D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước
  Quản lý xây dựng   Quản lý xây dựng
    D580301 Kinh tế xây dựng
C580302 Quản lý xây dựng D580302 Quản lý xây dựng
  Nông lâm nghiệp và thủy sản   Nông lâm nghiệp và thủy sản
  Nông nghiệp   Nông nghiệp
    D620101 Nông nghiệp
C620102 Khuyến nông D620102 Khuyến nông
C620105 Chăn nuôi D620105 Chăn nuôi
C620109 Nông học D620109 Nông học
    D620110 Khoa học cây trồng
C620112 Bảo vệ thực vật D620112 Bảo vệ thực vật
C620113 Công nghệ rau quả và cảnh quan D620113 Công nghệ rau quả và cảnh quan
C620114 Kinh doanh nông nghiệp D620114 Kinh doanh nông nghiệp
    D620115 Kinh tế nông nghiệp
C620116 Phát triển nông thôn D620116 Phát triển nông thôn
C620201 Lâm nghiệp D620201 Lâm nghiệp
    D620202 Lâm nghiệp đô thị
C620205 Lâm sinh D620205 Lâm sinh
C620211 Quản lý tài nguyên rừng D620211 Quản lý tài nguyên rừng
  Thủy sản   Thủy sản
C620301 Nuôi Trồng thủy sản D620301 Nuôi Trồng thủy sản
    D620302 Bệnh học thủy sản
    D620304 Kỹ thuật khai thác thủy sản
    D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản
  Thú y   Thú y
    D640101 Thú y
  Dịch vụ thú y    
C640201 Dịch vụ thú y    
  Sức khỏe   Sức khỏe
      Y học
    D720101 Y đa khoa
C720201 Y học cổ truyền D720201 Y học cổ truyền
  Dịch vụ y tế   Dịch vụ y tế
C720301 Y tế công cộng D720301 Y tế công cộng
C720305 Y sinh học thể dục thể thao D720305 Y sinh học thể dục thể thao
C720330 Kỹ thuật y học D720330 Kỹ thuật y học
C720332 Xét nghiệm y học D720332 Xét nghiệm y học
C720333 Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng D720333 Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
      Dược học
    D720401 Dược học
  Điều dưỡng, hộ sinh   Điều dưỡng, hộ sinh
C720501 Điều dưỡng D720501 Điều dưỡng
C720502 Hộ sinh    
  Răng- Hàm- Mặt   Răng- Hàm- Mặt
    D720601 Răng- Hàm- Mặt
C720602 Kỹ thuật phục hình răng D720602 Kỹ thuật phục hình răng
      Quản lý bệnh viện
    D720701 Quản lý bệnh viện
  Dịch vụ xã hội   Dịch vụ xã hội
C760101 Công tác xã hội D760101 Công tác xã hội
C760102 Công tác thanh thiếu niên D760102 Công tác thanh thiếu niên
  Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân   Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
      Khách sạn nhà hàng
  Kinh tế gia đình   Kinh tế gia đình
C810501 Kinh tế gia đình D810501 Kinh tế gia đình
  Dịch vụ vận tải   Dịch vụ vận tải
C840101 Khai thác vận tải D840101 Khai thác vận tải
    D840104 Kinh tế vận tải
    D840106 Khoa học hàng hải
C840107 Điều khiển tàu biển    
C840108 Vận hành khai thác máy tàu    
  Môi trưởng và bảo vệ môi trường   Môi trưởng và bảo vệ môi trường
  Kiểm soát và bảo vệ môi trường   Kiểm soát và bảo vệ môi trường
    D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
    D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
C850103 Quản lý đất đai D850103 Quản lý đất đai
  Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp   Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
C850201 Bảo hộ lao động D850201 Bảo hộ lao động
  An ninh quốc phòng   An ninh quốc phòng
  An ninh và Trật tự xã hội   An ninh và Trật tự xã hội
    D860102 Điều tra trinh sát
    D860104 Điều tra hình sự
    D860108 Kỹ thuật hình sự
    D860109 Quản lý nhà nước về an ninh Trật tự
    D860111 Quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân
    D860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh Trật tự
C860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn D860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
    D860116 Hậu cần công an nhân dân
    D860117 Tình báo an ninh
  Quân sự   Quân sự
C860206 Biên phòng D860206 Biên phòng
C860210 Chỉ huy tham mưu D860210 Chỉ huy tham mưu
    D860214 Chỉ huy kỹ thuật
    D860220 Tình báo quân sự
    D860226 Hậu cần quân sự

 

5 5967
Xem thêm chủ đề: ma nganh, mã trường, Mã đăng ký dự thi,
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm
Xem điểm thi

Xem điểm thi

Tradiemthi.net - Chúng tôi sẽ cập nhập thông tin tra...

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái