Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Phú Yên năm 2013

tradiemthi.net - Chỉ tiêu tuyển sinh trường đại học Phú Yên năm 2013 

Trường đại học Phú Yên

18 Trn Phú, Thành ph Tuy Hòa, Tnh Phú Yên. 

ĐT: 057.3843119

THÔNG TIN TUYN SINH NĂM 2012

KÝ HIU TRƯNG: DPY – TNG CH TIÊU: 1.000

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Phú Yên năm 2013

 

Các ngành đào to

Mã ngành

Khi thi

Ch tiêu

Các ngành đào to đi hc:

 

 

400

Sư phm Tin hc

D140210

A,D

40

Giáo dc tiu hc

D140202

A,C,D

40

Giáo dc mm non

D140201

M

40

Sư phm Toán hc

D140209

A,B

40

Sư phm lch s

D140218

C

40

Sư phm Ng văn

D140217

C,D

 

Công ngh thông tin

D480201

A,D

40

Văn hc

D220330

C,D

40

Sinh hc

D420101

A,B

40

Vit Nam hc

D220113

C,D

40

Các ngành đào to trình đ Cao đng

 

 

600

Giáo dc tiu hc

C140202

A,C,D

40

Giáo dc Mm Non

C140201

M

40

Sư phm tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Tiu hc)

C140231

D

30

Tin hc ng dng

C480202

A,D

40

Sư phm Âm nhc (Chuyên ngành SP Âm nhc Công tác Đi)

C140221

N

30

Sư phm M thut (Chuyên ngành SP M thut Công tác Đi)

C140222

H

30

Giáo dc Th cht (Chuyên ngành GD Th cht Sinh)

C140206

T

30

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán Kim toán)

C340301

A,D

40

Qun tr kinh doanh

C340101

A,D

40

Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y)

C620105

A,B

30

Công ngh K thut đin, đin t

C510301

A,D

40

Sư phm Toán hc

C140209

A,D

30

Sư phm Hóa hc (Chuyên ngành Hóa - Lý)

C140212

A,B

30

Sư phm Ng văn

C140217

C,D

30

Sư phm Đa lý

C140219

A,C

30

Lâm nghip

C620201

A,B

30

Giáo dc công dân

Chuyên ngành GD Công dân – Công tác Đi

C140204

C,D

30

Sư phm Tin hc

C140210

A,D

30

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyn sinh trong cc

- Phương thc tuyn sinh: Trưng t chc thi tuyn sinh theo thi gian do B Giáo dc và Đào to quy đnh.

- Các ngành cao đng không t chc thi mà ly kết qu thi đi hc năm 2012 vào các trưng ĐH trong cc theo đ thi chung ca B Giáo dc và Đào to, theo khi thi tương ng đ xét tuyn trên cơ s h sơ đăng ký xét tuyn ca thí sinh.

- Đi vi nhng thí sinh đăng ký xét tuyn vào các ngành Sư phm Âm nhc, Sư phm M thut, Giáo dc Th cht trình đ cao đng, s dng kết qu các môn thi văn hóa theo các khi thi tương ng trong k thi đi hc làm cơ s đăng ký xét tuyn và phi d thi các môn năng khiếu do Trưng Đi hc Phú Yên t chc vào ngày 16/9/2012.

- Thi gian np h sơ đăng ký xét tuyn theo quy đnh ca B Giáo dc và Đào to.

 

 

5 857
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái